Comunicat CVirus v04-02 cat

LA CRISI DEL CORONAVIRUS I L’IMPRESCINDIBLE CANVI SOCIAL
Attac-Mallorca, abril de 2020

Davant l’alarma social creada per l’epidèmia del coronavirus, des d’Attac-Mallorca proposem
quatre qüestions per a la reflexió:

1. Molts especialistes han manifestat seriosos dubtes sobre la conveniència de generar pànic
entre la població amb exageracions, amb desinformació i amb un ús polític i mediàtic
d’aquesta situació d’alarma. No volem treure importància a una epidèmia que deixarà molts de
morts, però el pànic no ajuda a sortir de situacions d’emergència.

2. Amb una emergència sanitària com l’actual queda clara la importància de disposar d’una
sanitat pública forta i ben dotada, així com la irresponsabilitat que representa que el govern
de torn la intentés desmantellar durant la passada crisi de 2008 amb pretextos econòmics. Al
llarg dels anys 2008-2017 es van perdre més de 10.000 places hospitalàries segons les dades
del Ministerio de Sanidad de 2017 i les estadístiques de Eurostat.

3. Donada la sol·licitud d’ajuda estatal per part de les grans empreses, volem recordar que,
durant la passada crisi econòmica, vam veure actuacions similars per part dels bancs que van
acabar rebent 60 000 milions d’euros que han «oblidat» retornar. Els ciutadans no hauríem de
tolerar una vegada més que les grans empreses ens carreguin les seves pèrdues quan les
coses van malament i després es neguin a retornar l’ajuda quan les coses els van bé, és a dir,
socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis.

4. Volem destacar la resposta positiva, responsable i solidària de la població,
especialment dels professionals de la Sanitat, que demostra que, quan consideram
seriosament un problema, podem actuar tots alhora, tenint cura els uns dels altres.
Hauríem de fer el mateix amb la crisi climàtica atès que, com hem vist aquests dies de
quarantena, la dràstica disminució del transport i l’aturada d’algunes indústries ha tingut un
efecte molt positiu per a la nostra atmosfera i l’emergència climàtica. No podem tolerar que
l’excusa econòmica torni a deixar aquests problemes en mans del caprici dels mercats.

En els mitjans de comunicació i en les xarxes digitals comencem a sentir moltes veus que
reclamen un gran canvi de rumb pel que fa a la nostra organització com a societat. Amb el que
hem viscut, queda clar que les crisis sanitàries, l’emergència climàtica i d’altres crisis que
ens amenacen (transició energètica, crisi de l’aigua, plaga de llagostes, plagues d’insectes
invasors, etc.) no es resoldran mitjançant la gestió privada ni des dels mercats financers.

Cal prendre bona nota del que ha passat amb la crisi econòmica i amb la crisi sanitària actual,
però és molt més important que comencem a fer feina i a implicar-nos tots junts en el nostre
compromís de fer possible aquest canvi radical tan necessari per a la nostra societat. Una
societat que situï en primer lloc la salut i el benestar de tots els ciutadans, tant en el present
com en el futur. Un nou món on tots tinguem cura de tots, allunyant-nos de la societat
egocèntrica dels darrers decennis en els quals cadascú ha mirat per als seus propis
interessos amb un total menyspreu dels perjudicis que aquests actes generen al planeta i als
altres.

A Attac volem treballar amb tota la ciutadania per aquest altre món possible.
Junta d’Attac-Mallorca