Ella está siempre en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?. Para eso sirve: para caminar. Eduardo Galeano, Las palabras andantes.

Davant el pensament únic i la unidireccionalitat, les desigualtats, la injustícia, les guerres, la insostenibilitat, la mercantilització.

Davant la política neoliberal de les institucions internacionals, creades per a suplir les conseqüències d’aquestes mateixes polítiques del capital.

Davant aquest escenari, en els anys 90 sorgeix un moviment cívic de resistència de mesures internacionals, basat en grans mobilitzacions, tals com la de 1997 a Seattle, que donà fruit a la celebració del I Fòrum Social Mundial a Porto Alegre en el 2001.

Ciutat de Porto Alegre, Brasil

El I Fòrum Social Mundial va constituir un esdeveniment de confluència de diferents organitzacions civils que van néixer en contraposició de la globalització econòmica del neoliberalisme, amb l’objectiu de construir un món distint, dintre de les línies de sostenibilitat ambiental i socials.

Així mateix, el Fòrum dóna impuls cap a altre concepte dels moviments civils, dotats d’una visió més global i de treball en xarxa, per a arribar a la necessària acció local, des del vessant de la participació dels homes i dones d’aquesta terra.

D’aquest primer Fòrum, varem heretar una anàlisi profunda sobre eixos de continguts, tant d’alternatives existents, com dels problemes que els originen.

Des de Mallorca, cinc persones es van desplaçar a Porto Alegre, i es van submergir en la dinàmica i els principis de l’FSM. A la seva volta, van socialitzar l’experiència viscuda en una xerrada pública, i van constituir el Fòrum Ciutadà, un nou marc per a la discussió, anàlisi i propostes que afecten a les nostres illes.

Dintre d’aquest context, es va començar a preparar l’anada cap al II FSM. El Fòrum Ciutadà, va animar a la participació d’aquesta segona trobada mundial, a celebrar-se en el 2002.

Fruit de l’anterior, des de setembre de 2001, es van celebrar una sèrie de reunions amb els futurs assistents del II FSM, assistents del I, i altres persones interessades.

Posteriorment, es va constituir el Comitè per a l’anada al II FSM, integrat per membres de les organitzacions de ATTAC, REAS, CGT, Coordinadora d’ONG i STEI, amb l’objectiu de realitzar un procés preparatori i una primera aproximació als continguts del II FSM, des d’una perspectiva local, així com un procés de socialització dels continguts de l’FSM, que es va desenvolupar a la volta.

El treball va resultar interessant des del punt de vista de treball conjunt entre entitats: els principis de l’FSM, van estar patents durant tot el procés. A diferència de la socialització de l’I FSM a Mallorca, el segon va tenir una major repercussió a nivell de mitjans de comunicació locals, de relació amb les Administracions i de major impacte tant en la població com en les entitats: l’FSM comença a ser conegut, i d’altra banda, es produïren els primers plantejaments sobre la realització d’un fòrum local en les Balears.

Si el primer FSM va constituir un espai d’anàlisi i debat, la línia del segon va ser la de les propostes amb noves formes de fer, experiències i accions conjuntes, agendes de mobilitzacions i un plantejament fonamental cap al III FSM: la mundialització dels seus objectius i descentralització quant a deixar de ser l’únic espai de convergència de la lluita contra la globalització neoliberal; per aquest motiu s’organitzen els Fòrums Socials Temàtics i Regionals -entre ells, el I Fòrum Social Europeu– amb la finalitat d’aprofundir en el debat de qüestions específiques.

Amb aquesta perspectiva, les entitats de Mallorca tornaran en el 2003 al III FSM, continuant el treball conjunt tant en l’establiment de xarxa, com en la socialització dels continguts del Fòrum -, aquesta vegada amb major presència en la Part Forana i en la resta de les Illes Balears inevitablement, des del treball comú de tres anys enrere, amb l’experiència adquirida, amb la invitació de l’FSM de diversificar, d’extrapolar els continguts a nivell local, va arribar el repte, el moment de donar un pas més: un fòrum local, on poguéssim exposar, veure, analitzar, debatre, conèixer les conseqüències d’aquest model neoliberal en la nostra illa.

I d’altra banda, un fòrum de propostes, d’alternatives, de formes de fer, d’altres Mallorques possibles. Així, de forma col•lectiva, el 12 d’abril de 2003, a Ca’n Tàpera, varem assumir els principis del Fòrum Social Mundial, i varem establir uns objectius propis com Fòrum Social de Mallorca, amb les referències i també cites de participació global, del IV FSM (gener 2004, Mombai, Índia), el II FSE (novembre 2003, Paris, França) i el Fòrum Social de la Mediterrània (març 2004, Barcelona,Espanya).

Des de llavors el Fòrum camina cap a la celebració del I Fòrum Social de Mallorca, els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2003, el qual serà el primer espai de trobada entre les entitats, moviments socials, ciutadans i ciutadanes que habiten aquesta terra del mediterrani, però que no queden indiferents davant el que passa en la resta del planeta.

Des del nostre entorn local, globalitzam la solidaritat, la democràcia, la igualtat. Pensant i treballant, perquè altre món sigui possible.