Entitats organitzadores i adherides al Fòrum Social de Mallorca a 3 de maig de 2005 (21 entitats)

Són aquelles que aporten recursos (econòmics i humans), participen activament a l’organització del Fòrum
Social de Mallorca i assumeixen els seus objectius , així com els principis del Fòrum Social Mundial:

Seguint la carta de principis del Fòrum Social Mundial podran ser membres de l’assemblea organitzadora:

 • moviments socials articulats
 • entitats
 • associacions
 • ONG
 • i altres organitzacions de la societat civil.

No podran ser membres de l’assemblea organitzadora partits polítics.

L’assemblea organitzadora té la funció de ser el motor per possibilitar l’organització i la realització del I Fòrum Social de Mallorca.

Les entitats membres de l’assemblea organitzadora es comprometen a

 • Assumir la carta dels principis del FSM
 • Aportar finançament
 • Assignar una persona responsable (com a mínim) de la seva entitat que estigui disposta a treballar en l’organització del FSMa.
 • Assistir a les reunions prèvies a la celebració del FSMa
 • Difondre el I FSMa
 • Participar activament en l’organització del FSMa
 • Determinar un grup de treball a la seva entitat
 • Participar activament en el I FSMa
 • Acceptar els acords de l’assemblea previs a la seva incorporació