Des de Fòrum Ciutadà de Mallorca som conscients que un dels problemes més greus que ens afecten als moviments socials i polítics és la manca de formació personal i col·lectiva.

Ens proposam aquest curs 2016-17 posar en marxa un Taller de Ciutadania, dirigit a activistes socials i polítics (preferentment joves) que tenguin interès en treballar les seves capacitats d’auto-organització, anàlisi i empoderament social amb principis ètics que donin sentit al que ja estan fent.

Per tal d’encertar el millor possible en el contingut i en la forma de realitzar aquest projecte, abans de confeccionar el programa, DEMANAM LA TEVA COL·LABORACIÓ CONTESTANT AQUEST QÜESTIONARI.

Pots contactar amb nosaltres a: forumciutadamallorca@gmail.com