Tots plegats, podem canviar el sistema i col·locar l’economia al servei dels pobles i en harmonia amb el planeta!

En el marc del Fòrum Social Mundial 2016, el comitè autogestionat “Extractivisme, Acords de Comerç Lliure i el poder de les transnacionals”, format per una quarantena de grups, s’afanya a crear moments col·lectius de convergència, amb el tema «Els pobles i el planeta, abans que el lucre! Alternatives al comerç lliure i a l’extractivisme, per abatre el poder de les transnacionals».

Aquest comitè té com a objectiu desenvolupar una programa sòlid sobre l’extractivisme, el poder de les empreses transnacionals i els acords de comerç lliure, per tal d’afavorir el diàleg i la convergència d’estratègies d’acció dels nostres moviments cap a un canvi de sistema. El procés que proposa es fonamenta en aquest DOCUMENT que ha estat elaborat col·lectivament.

Un programa específic imprès arreplega tots els tallers autogestionats relacionat amb un o més pilars d’aquest espai, i es distribueix amb el programa general de l’FSM. S’hi han identificat un centenar de tallers, que apareixen en aquesta LLISTA.

Durant uns quants mesos s’ha treballat en un procés de convergència, orientat cap a un horitzó comú d’accions, a fi de propiciar la trobada de grups i moviments que lluiten contra l’extractivisme, treballen per la justícia social i climàtica, ataquen l’arquitectura que comporten els acords de comerç lliure i inversions, i que esdevenen un repte a cadascuna de les passes que fa el poder hegemònic de les transnacionals. Durant l’FSM 2016, els grups es reuneixen per enfortir un moviment comú i les seves accions directes i no violentes, rebels i antisistèmiques contra l’actual sistema capitalista neoliberal.

La primera REUNIÓ ESTRATÈGICA  es fa el 9 d’agost, de les 14:00 a les 17:00 hores. La segona REUNIÓ ESTRATÈGICA  es fa l’11 d’agost, de les 13:00 a les 15:30 hores, mirant de propiciar aquests moments col·lectius que permetin posar en comú les nostres visions i identificar pautes d’articulació i d’acció, perquè les nostres lluites ressonin, des de la seva gran diversitat, cap a un canvi de sistema veritable. La metodologia d’aquestes trobades es desplega col·lectivament.

Aquest procés culmina en una ASSEMBLEA DE CONVERGÈNCIA  orientada cap a accions coordinades, per la justícia social i climàtica, el 12 d’agost, de les 16:00 a les 18:00 hores.

Aquest comitè autogestionat organitza també una gran CONFERÈNCIA titulada “Els pobles i el planeta, abans que el lucre! Veus de resistència i d’alternatives!”, dia 10 d’agost, de les 18:00 a les 19:30 hores. En aquest esdeveniment socio-polític-artístic, les veus d’una quinzena de militants de tots els continents es barregen amb música, poesia, humor, dansa i performance.

La gent que lluita contra els acords de comerç lliure, l’extractivisme y el poder de les transnacionals, s’uneix per reclamar a una sola veu: «Ja n’hi ha prou! Resistim, per construir un món on càpiguen tots els mons!».

Durant l’FSM 2016, aquest comitè autogestionat ocupa la plaça Passteur, de Montreal, juntament amb altres comitès autogestionats.

Tots plegats, podem canviar el sistema i col·locar l’economia al servei dels pobles i en harmonia amb el planeta!

Contacte