Objectius del Fòrum Social de Mallorca

Reunides entitats i organitzacions per a constituir-se com Comitè Organitzador del Fòrum Social de Mallorca (d’ara endavant FSMa) a Can Tàpera (Palma) amb data 12 d’abril de 2003 declarem la voluntat de treballar conjuntament i assumir la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial (d’ara endavant FSM) de Porto Alegre. A partir de la Carta de Principis del FSM i amb la voluntat de descentralitzar i fer Objectius del Fòrum Social de Mallorca

Reunides entitats i organitzacions per a constituir-se com Comitè Organitzador del Fòrum Social de Mallorca (d’ara endavant FSMa) a Can Tàpera (Palma) amb data 12 d’abril de 2003 declarem la voluntat de treballar conjuntament i assumir la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial (d’ara endavant FSM) de Porto Alegre. A partir de la Carta de Principis del FSM i amb la voluntat de descentralitzar i fer arribar aquest procés als àmbits més pròxims a la ciutadania sorgeixen els Fòrums Regionals.

El FSMa es defineix com un espai de trobada i de diàleg entre tots els moviments de l’illa tenint com a referent que un altre món és possible.

És un procés obert en el temps, al qual podran sumar-se, des d’ara, totes les organitzacions que assumeixin els Principis de la Carta de l’FSM i les línies d’actuació que es volen portar a terme des de l’FSMa.

L’FSMa ha d’aprofundir en l’anàlisi crítica del model neoliberal imperant i proposar alternatives a partir de la nostra realitat concreta.

Entenem el Mediterrani, com un espai de confluència de molts i diversos pobles i cultures, com punt emblemàtic de relacions que determinen el present i el futur d’una àmplia part de la humanitat. En el Mediterrani han estat implicats actors amb realitats continentals molt diverses.

L’FSMa no pretén ser l’única instància representativa. El principal objectiu de l’FSMa és convertir-se en un espai d’intercanvi, de treball, de diàleg, de col•laboració per a aprofundir sobre les noves realitats que estan emergint a nivell mundial.

Objectius generals

  1. Analitzar el model neoliberal i de globalització econòmica existent en el món.
  2. Contextualitzar aquest model imperant i les seves conseqüències en tots els àmbits de Mallorca.
  3. Formar i sensibilitzar en valors cívics i actituds crítiques que fomentin alternatives al model imperant mitjançant:
    • El compromís responsable i actiu de les persones
    • La responsabilitat dels entitats i col•lectius socials, sindicals, cívics, polítics, culturals i educatius
  4. Contribuir amb veu crítica i constructiva per a fer realitat una democràcia participativa.
  5. Exigir des de la ciutadania una transformació del model econòmic, social, polític i cultural de Mallorca en el context del Mediterrani.

La Carta de Principis de l’FSM i els objectius marcats s’adopta i s’aprova a la ciutat de Palma, dia 12 d’abril de 2003, per les entitats i organitzacions que constitueixen el Comitè Organitzador del Fòrum Social de Mallorca.

Adaptat de la pàgina web del Fòrum Social Mundial; Què és l’FSM?